Thông tin cá nhân của khách hàng được cập nhật tại Zenboté, bao gồm: thông tin liên lạc, tài khoản đăng ký, đơn hàng, bản tin, v.v… là các thông tin bắt buộc phải kê khai phục vụ quy trình mua sắm trực tuyến. Điều này tối quan trọng trong việc xử lý và phân phối sản phẩm theo đơn đặt hàng, cũng như giới thiệu các sản phẩm mới và chính sách ưu đãi của Zenboté đến khách hàng. Nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin trên đây, chúng tôi buộc phải từ chối đơn đặt hàng của quý khách.

Theo cơ chế thông thường, trong trường hợp khách hàng không có yêu cầu đặc biệt, Zenboté sẽ chọn lọc một số thông tin để cung cấp cho các đối tác kinh doanh, những đơn vị phối hợp trực tiếp với Zenboté trong quá trình bán hàng trực tuyến để tiến hành hoàn thành đơn hàng. 

Ngoài những trường hợp trên, thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối, Zenboté không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan đến quy trình bán hàng trực tuyến của mình.

Bất cứ lúc nào, khách hàng có quyền chủ động truy cập, sửa đổi và xóa tất cả các dữ liệu cá nhân trong tài khoản của mình tại website của Zenboté. Nếu cần trợ giúp trong việc thay đổi dữ liệu, vui lòng gửi yêu cầu qua email info@zenbote.com. vn